modulowe-sufity-podwieszane-system-peakform-od-armstrong-znacznie-ulatwia-montaz-i-stabilizuje-konstrukcje-rusztu 2017-12-20

Modułowe sufity podwieszane: system Peakform od Armstrong znacznie ułatwia montaż i stabilizuje konstrukcję rusztu.

Peakform to profile nośne rusztu ze specjalną główką – rozwiązanie to zwiększa wytrzymałość i stabilność całego systemu, przy jednoczesnym ułatwieniu samego montażu i cięcia profili. Główny profil w tym systemie jest bardzo uniwersalny – odpowiedni do skompletowania z profilami poprzecznymi TLX i XL2.

Rys 1: Kształt główki profilu typu Peakform

Rys 2: Profile poprzeczne typu XL2, TLX i TL

Rozwiązanie ma dodatkowe zalety bardzo cenione przez wykonawców, bo w praktyce znacznie podnoszą nośność systemu, zapewniają sztywność profili i skracają czas montażu. To m.in.:

  • Klips Superlock – specjalne zaprojektowanie zakończenie profilu, zapewnia solidne połączenie profili głównych. Materiał (galwanizowana stal otoczona powłoką akrylowo/urentanową) pozwala na lepszy poślizg, a tym samym na łatwiejsze umieszczenie w szczelinach mocujących. System umożliwiający łatwiejsze ustawienie profili w jednej linii, także samodzielnie ustala kwadraturę rusztu – co oznacza mniejszą ilość wykonywanych pomiarów. Pewność poprawnego montażu daje charakterystyczny odgłos kliknięcia. 
  • Uniwersalny profil nośny o długości 3,6 m – powoduje zmniejszenie o 20 proc. profili wzdłużnych w porównaniu z profilami nośnymi o długości 3 m, zapewniając mniejsze odchylenie liniowości i szybszy montaż. Profil nośny jest kompatybilny z trzema rodzajami profili poprzecznych (TLX, TL, XL²) co znacznie minimalizuje możliwość złego doboru profili.
  • Specjalny „ścieg” – czyli przechodzące wzdłuż profili drobne wgniecenia, które zwiększają wytrzymałość profili, a przy samym montażu profile nie skręcają się na boki, co powoduje, że montażysta ma łatwiejszą pracę. 
  • Otwory montażowe co 100 mm – w praktyce daje to większą swobodę w czasie montażu, i powoduje, że nie trzeba trzymać dużych, ciężkich elementów.
  • Przyjazna w montażach wysokość profili poprzecznych 38 mm – wysokość ta dostosowana jest do większości opraw oświetleniowych, dzięki czemu oprawy można oprzeć na główce profilu.

System Peakform dostępny jest w kolorze Global White unikalnym dla płyt Armstrong, ale na zamówienie możliwa jest produkcja także w innych kolorach, także z palety RAL. Rozwiązanie jest ognioodporne, co w zestawieniu z płytami Armstrong umożliwia zbudowanie bariery ogniowej dla różnych pomieszczeń.


Aktualności

PSB Mrówka Chojnów
Siedziba:
ul. Zielona 2, 59-225 Chojnów
Telefon: 76-88-74-046
E-mail: chojnow@psbmrowka.com.pl
NIP: 691-250-08-30
REGON: 022082469