rockwool-produkty-z-welny-mineralnej 1186704000

Rockwool - produkty z wełny mineralnej

Produkty z wełny mineralnej firmy Firma Rockwool jest czołowym producentem płyt i mat z wełny mineralnej, znajdujących szerokie zastosowanie jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna przegród budowlanych (stropów, stropodachów, ścian działowych, warstwo-wych, poddaszy użytkowych, podłóg, itp.). Rockwool to także gotowe rozwiązania (systemy), przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna bądź akustyczna w budynku. MATERIAŁY IZOLACJI TERMICZNEJ I AKUSTYCZNEJ ROCKMIN Opis produktu: Płyta z wełny mineralnej Aprobata Techniczna: ITB AT-15-2362/2000 Zastosowanie: Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, lekkich ścian osłonowych i działowych, podłóg na legarach. Przewodność cieplna: 0,039 [W/m·K] Parametry techniczne: Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,31 kN/m3 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą: <=0,3 kg/m2 Klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny, klasa A1 wg EN 13501-1 DOMROCK Opis produktu: Mata z wełny mineralnej Aprobata Techniczna: ITB AT-15-4558/2000 Zastosowanie: Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, ścian działowych. Przewodność cieplna: 0,041 [W/m·K] Parametry techniczne: Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,20 kN/m3 Klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny ROCKTON Opis produktu: Płyta z wełny mineralnej Polska Norma: PN-EN 13162:2002 Zastosowanie: Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: ścian działowych, ścian warstwowych (mur szczelinowy), poddaszy użytkowych, stropów belkowych i podłóg na legarach. Przewodność cieplna: = 0,037 [W/m·K] Parametry techniczne: Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,50 kN/m3 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą: <=1,0 kg/m2 Klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny Wersja PDF Plik PDF: 314 KB

Aktualności

PSB Mrówka Chojnów
Siedziba:
ul. Zielona 2, 59-225 Chojnów
Telefon: 76-88-74-046
E-mail: chojnow@psbmrowka.com.pl
NIP: 691-250-08-30
REGON: 022082469