problem-na-czasie-pora-na-czyste-powietrze 1567023346

PROBLEM NA CZASIE - Pora na czyste powietrze!

Problem zanieczyszczenia powietrza tzw. niskimi emisjami staje się coraz bardziej dotkliwy. Jedną z przyczyn powstawania smogu jest ogrzewanie budynków paliwami emitującymi do atmosfery szkodliwe substancje. Aby usunąć to zjawisko, rząd wprowadzi program "Czyste powietrze". Jego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię grzewczą poprzez ich ocieplenie oraz wyeliminowanie szkodliwych paliw poprzez modernizację przestarzałych systemów grzewczych. Program potrwa do 2029 roku, ale już teraz warto postarać się o dotacje na remont.  Zakres finansowania W przypadku starych domów podstawowym punktem programy "Czyste powietrze" jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne. Dotację można też uzyskać na docieplenie domów, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Z kolei w przypadku domów nie zgłoszonych dotychczas do użytkowania podlegające dofinansowaniu przedsięwzięcie może polegać wyłącznie na zakupie i montażu urządzenia grzewczego wraz z przyłączami.  Zdj 1. Zakres finansowania Kto korzysta z programu?  Beneficjentami programu "Czyste powietrze" mogą być właściciele i współwłaściciele domów będący osobami fizycznymi. Dofinansowanie można uzyskać na już rozpoczęte inwestycje, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Inwestycje te nie mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku. Faktury nie mogą być wystawiane przed 01.01.2018r. Wnioski można składać na bieżąco w odpowiednich ze względu na miejsce inwestycji wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Zdj 2. Kto korzysta z programu? Dotacja nie dla bogaczy, czyli kto zyska najwięcej? Minimalna wartość przedsięwzięcia podlegająca dofinansowaniu to 7 tys. zł., maksymalna zaś 52 tys. zł., przy czym dotacja może maksymalnie wynieść 90% tzw. kosztów kwalifikowanych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wysokość wsparcia zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a także od tego, czy wnioskodawca rozlicza się z fiskusem w ramach PIT. Jeżeli dochód na osobę nie przekracza 600 zł, można liczyć na maksymalną dotację rzędu 90%. W miarę wzrostu dochodu dotacja maleje - np. przy poziomie powyżej 1600 zł na osobę wynosi maksymalnie 30% w przypadku osób rozliczających podatek PIT, przy dochodach powyżej 1600 zł na osobę dotacja zależy od dochodów gospodarstwa domowego - może wtedy wynosić do 15 lub do 185, albo nie przysługiwać wcale, jeżeli poziom rocznego dochodu wnioskodawcy przekracza 125,5 tys. zł.  Zdj 3. Dotacja nie dla bogaczy, czyli kto zyska najwięcej?

Aktualności

PSB Mrówka Chojnów
Siedziba:
ul. Zielona 2, 59-225 Chojnów
Telefon: 76-88-74-046
E-mail: chojnow@psbmrowka.com.pl
NIP: 691-250-08-30
REGON: 022082469